Patvirtinti vietos projektai

2021 m. liepos 13 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-237 patvirtinta:

  • Kvietimo Nr.11 VšĮ „Miniatiūros” pateiktas vietos projektas „Puošmena iš virtuvės ir sodo” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KSV-11-2-2021/42VS-PV-21-1-03594-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” skiriama iki 1 590,00 Eur dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 1 351,50 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 238,50 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.
  • Kvietimo Nr.9 Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” pateiktas vietos projektas „Meniško kaimo vasara” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-9-1-2021/42VS-PV-21-1-03367-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą ” skiriama iki 18 407,00 Eur dydžio parama su 95 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15645,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2761,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.