Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 5 vietos projektams teikti

Skelbiamas nuo gegužės 13 d. iki liepos 15 d. Kvietimas Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3
  • Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6