Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 6 vietos projektams teikti

Skelbiamas nuo liepos 19 d. iki rugsėjo 19 d. Kvietimas Nr. 6 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones:

  • „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8
  • „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10