Skirta parama 1 ir 3 kvietimų vietos projektams

2019 m. kovo 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-86 patvirtinti keturi Molėtų rajono vietos veiklos grupei ‘Keisdamiesi keičiame” pateikti vietos projektai. Parama skiriama kvietimo Nr. 1:

1. projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus              vietos išteklius”LEADER-19.2-SAVA-8:

1.1. UAB „Pagulbio grūdai” projektui „Pagulbio grūdų įmonės kūrimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-1-2018 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

1.2. R. Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino”  projektui „Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino” Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018 (skirta paramos suma iki 31 956,00 Eur).

2. projektui, kuris pateiktas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir                      socialinės atskirties mažinimą” LEADER-19.2-SAVA-9.

2.1. Visuomeninės organizacijos „Inturkės bendruomenės centras” projektui „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijoje” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018 (skirta paramos suma iki 17 863,00 Eur).

Parama skiriama kvietimo Nr. 3:

1. projektui, kuris pateiktas pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” LEADER-19.2-                 SAVA-10:

1.1. Viešosios įstaigos „Bendrystės centras” projektui „Vilna sušildys ir aprengs” Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018 (skirta paramos suma iki 1886,00 Eur)