Skirta parama dar vienam kvietimo Nr. 3 projektui

2019 m. balandžio 18 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-110 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei ‘Keisdamiesi keičiame” pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Asociacijos „Polkutė” projektui „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018 (skirta paramos suma iki 3 671,00 Eur)