Skirta parama kvietimo Nr. 2 projektams

2019 m. kovo 27 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-80 patvirtinti du Molėtų rajono vietos veiklos grupei ‘Keisdamiesi keičiame” pateikti socialinio verslo vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” LEADER-19.2-SAVA-5:

1. VšĮ „Arino namai” projektui „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-3-2018 (skirta paramos suma iki 50 318,00 Eur)

2. Viešosios įstaigos „Teatriukas” projektui „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti ” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-1-2018 (skirta paramos suma iki 160 547,00 Eur).