Utenos regiono VVG susitikimas

2022 m. sausio 18 d. Utenoje vyko apskrities VVG susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptartos parengiamosios paramos taisyklių, sumanių kaimų, socialinių verslų gairių aktualijos.

Parengtas 8 punktų minėtomis temomis pasiūlymas VVG tinkluinuo nuo visų Utenos apskrites VVG.

Taip pat, aptarti rūpesčiai, kylantys klausimai bei pasidalinta džiaugsmais. Sutarta toliau reguliariai daryti Utenos apskrites VVG susitikimus.

Artimiausias suplanuotas vasario 22 d. Molėtuose arba nuotoliu, priklausomai nuo pandeminės situacijos.