Viešinimo – aktyvinimo renginys Giedraičiuose

Gruodžio 15 dieną vyko paskutinis šiais metais VVG administracijos darbuotojų susitikimas su vietos gyventojais, kuris vyko Giedraičiuose. Jo metu buvo apžvelgta vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumai, dalyviai buvo supažindinti su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos ir vietos plėtros strategijos prioritetais. Kalbėta kaip bus vykdoma vietos projektų atranka, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams, pristatyta vietos projektų finansavimo sąlygos, vietos projektų pareiškėjams ir partneriams keliami reikalavimai, tinkamas nuosavas indėlis, tinkamos finansuoti išlaidos, galimos vietos projektų įgyvendinimo vietos. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektus.