Viešinimo – aktyvinimo renginys Suginčiuose

Gruodžio 01 dieną vyko jau trečias VVG administracijos darbuotojų susitikimas su vietos gyventojais, kuris šį kartą vyko Suginčiuose. Jo metu dalyviai buvo supažindinti su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos ir vietos plėtros strategijos prioritetais, paraiškų priėmimo ir vertinimo tvarka, keliamais reikalavimais pareiškėjui, projektui, išlaidoms. Pažymėta, kad didelis dėmesys skiriamas socialinei ekonomikai, bendradarbiavimo stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti dar kartą apmąstyti projektines idėjas ir teikti projektus.