Projektų atrankos komiteto posėdis dėl kvietimui Nr. 2 pateiktų vietos projektų

Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 2 kvietimui pagal 2023 – 2027 VPS priemonę „Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo, kuris vyks 2024 m. birželio 28 d. 9:30 val. per MS Teams platformą.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl UAB „Virtuvės fėja” projekto „UAB „Virtuvės fėja” aukštesnės pridėtinės vertės verslo plėtra“ veiklos kūrimas ir plėtojimas“ (Nr. SP-MOLE-LEADER-02-2-1), pateikto pagal priemonę „Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas“ atrankos vertinimo  rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  2. Dėl IĮ „Sodybų priežiūra” projekto „IĮ „Sodybų priežiūra” verslo plėtra 2024″ (Nr. SP-MOLE-LEADER-02-2-2), pateikto pagal priemonę „Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  3. Dėl Justino Duchovskio projekto „Šokolado produkcijos gamybos plėtra“ (Nr. SP-MOLE-LEADER-02-2-3), pateikto pagal priemonę „Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  4. Dėl kvietimo Nr.2 teikti vietos projektus pagal priemonę „Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas“ vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės Nr.2.1.-1

 

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama tik elektroniniu paštu.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com.