Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Posėdis vyks nuo 2022 m. sausio 24 d. 15:00 val. iki 2022 m. sausio 27 d. 15:00 val. el.paštu.

Darbotvarkė:

1. Dėl Kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2021 metus tvirtinimo.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com