PAPRASTASIS KVIETIMAS NR. 1

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

  • Kvietimas į VP atrankos komiteto posėdį (PAK) ir posėdžio darbotvarkė
  • Dėl vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo
  • Agentūros informacija apie skirtą paramą