Pasibaigė kvietimas Nr. 2

2024 m. birželio 11 d. 15:00 pasibaigė kvietimo Nr. 2 galiojimo laikas teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ vietos plėtros  2023 – 2027 m. strategija“.

Kvietimo metu gavome 3 paraiškas pagal priemonę „Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas“.