Pasibaigė kvietimas Nr. 24

2024 m. vasario 29 d. 14:00 pasibaigė kvietimo Nr. 24 galiojimo laikas teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“.

Kvietimo metu gavome 3 paraiškas pagal priemones:

  • „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-5 gauta 1 paraiška.
  • „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 gauta 2 paraiška.