Valdybos virtualus posėdis

Organizuojamas virtualus valdybos posėdis, kuris vyks nuo 2023.11.28 14:00 val. iki 2023.12.01 14:00 val. el.paštu.
Darbotvarkė:

1. Dėl 2014-2020 VPS keitimo tvirtinimo;

2. Dėl naujų VVG narių priėmimo;
3. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame projekte;
4. Dėl VVG administracijos darbuotojų etatų ir koeficientų tvirtinimo.
Visi posėdžio dokumentai valdybos nariams išsiųsti el.paštu.
Balsuojama el.paštu.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8 683 07866.