Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Verslumo kodas Aukštaitijoje”

Molėtų rajono vietos veiklos grupė  „Keisdamiesi keičiame” kartu su partneriais Molėtų miesto vietos veiklos grupe „Molėtų aitvarai”, Utenos regiono vietos veiklos grupe, Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“ ir asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendinta teritorinio bendradarbiavimo projektą „Verslumo kodas Aukštaitijoje”.

Projekto tikslas – regionuose gyvenančių jaunų žmonių socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas ugdant verslumą, lyderystę bei skatinant išnaudoti savanorystės teikiamas galimybes.

Projekto tikslinė grupė – projekto partnerių teritorijose gyvenantys jauni žmonės (14 – 40 m.). Dalyvauti projekte lygias galimybes turės visi teritorijų gyventojai, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, religinių įsitikinimų, lytinės orientacijos, socialinės padėties.

Projekto metu vyks 13 renginių, kuriuose iš viso dalyvaus 290 dalyvių:

Konferencija – forumas  “Socialiai atsakingas verslas ir inovacijos regionuose” Molėtų mieste supažindins su projektu, būsimomis projekto veiklomis, sėkmingais jaunimo verslų mažesniuose regionuose pavyzdžiais, esamomis pagalbos priemonėmis ir galimybėmis pradedant verslą.

Verslumo mokymuose jauniems žmonėms (14-40 m.), kurie vyks po vienus mokymus Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose, iš viso 45 jauni žmonės iš visų projekto partnerių teritorijų gaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kaip padėti bei vykdyti verslą, kokie reikalavimai, dokumentai reikalingi, atskaitomybė ir pan.

Trijų dienų trukmės lyderystės ir verslumo stovykloje „Inovatorių slėnyje 30 jaunų žmonių iš visų projekto partnerio teritorijų mokysis atpažinti ir tobulinti savo kaip lyderio savybes bei kompetencijas, generuoti bei vystyti verslumo idėjas,  kurti verslo planus, susipažinti su sėkmingus verslus jau įkūrusiais bendraamžiais, užmegzti ryšius.

„Startuolių laboratorijos“ metu „Aukštaitijos verslo centre“ dalyviai, kurie ankstesnių projekto veiklų metu jau bus išgryninę savo verslo idėjas (iš viso 15 dalyvių iš visų partnerių teritorijų), 2 dienas su profesionalų pagalba kurs verslo planus, mokysis rinkodaros ir kitų subtilybių, reikalingų sėkmingam verslo startui. Laboratorijos metu bus išrinkti geriausių verslo idėjų nominantai ir baigiamojo renginio metu įteikti motyvaciniai prizai – teminės knygos.

Mokymai bendruomenėms apie darbą su jaunimu, verslumą, savivertę ir savęs pateikimą (po 1 mokymus Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose, iš viso 45 dalyviai iš visų partnerių teritorijų) įgalins vietos bendruomenes stiprėti įtraukiant jaunus žmones aktyviai veiklai per savanorystę, verslumą, bendradarbiaujant su jaunais žmonėmis kuriant ir įgyvendinant vietos bendruomenės, rajono, regiono plėtros procesus.

4 h trukmės informaciniai renginiai – diskusijos “Savanorystės galimybės ir nauda” “gyvosios bibliotekos” metodu padės jauniems žmonėms išgryninti savanorystės dėka įgyjamų žinių, įgūdžių ir kompetencijų praktinę naudą. Šie renginiai vyks po 1 Molėtų, Utenos rajonuose ir Švenčionių mieste ir juose iš viso dalyvaus 45 dalyviai, atstovausiantys visų projekto partnerių teritorijas.

Taip pat bus sudaryti kiekvienoje iš projekto partnerių teritorijų veikiančių ir vietinei savanorystei priimančių organizacijų bei įstaigų tinklai, registracijos galimybės per dalyvaujančių VVG internetinius puslapius. Tokiu tikslu bus atnaujinti/sukurti (vienas iš partnerių kol kas neturi savo internetinės svetainės) visų 5 dalyvaujančių VVG internetiniai puslapiai, kad jaunimui būtų lengviau atsirinkti informacijos pertekliuje ir išdrįsti pradėti nuo savo gyvenamos vietovės. Taip pat, atnaujinus/sukūrus internetines svetaines visų 5 VVG veiklų viešinimas taps efektyvesnis, patrauklesnis jaunimui ir padės aktyviau įtraukti potencialius vietos projektų pareiškėjus.

Baigiamoji konferencija – forumas Molėtuose apibendrins ir pristatys projekto metu pasiektus rezultatus, geriausias verslo idėjas.

Kviečiame sekti informaciją apie atskirus projekto renginius ir registruotis dalyvauti.

Projektas finansuojamas pagal Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER programa” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ .