Projektas „Gyvūnų socializacijos centras „Duok leteną” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-21-1-2023

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas”, Nr.LEADER-19.2-SAVA-5

Pareiškėjas: VšĮ „Molėtų gyvūnų gerovė”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-DI-21-1-2023

Projekto pavadinimas: „Gyvūnų socializacijos centras „Duok leteną”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas”

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas”, Nr.LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslasgerinti Molėtų rajono gyventojų socialinį, psichologinį ir sveikatingumo mikroklimatą gyvūnų gerovės kontekste, pritaikant šiam tikslui reikalingą infrastruktūrą ir sukuriant prieinamų paslaugų paketą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įkurti beglobių gyvūnų laikinos globos, priežiūros ir socializacijos centrą, tam tikslui renovuojant ūkinį pastatą;
  2. Įrengti gyvūnų socializacijos centre kambarius gyvūnams ir administracines patalpas darbuotojams;
  3. Įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą;
  4. Įkurti dvi darbo vietas: socialiniam darbuotojui ir gyvūnų elgsenos specialistui;
  5. Vykdyti socialinį verslą, atsižvelgiant į žmonių emocinę bei psichologinę savijautą, socialinius įgūdžius ir gyvūnų gerovės bei jų tarpusavio ryšio didinimą.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 88 421,02 Eur

Paramos suma (be PVM) – 69 920,05 Eur

Laukiamas rezultatas: Įkurtas socializacijos centras; sukurtos dvi darbo vietos; pradėta teikti trumpalaikė gyvūnų globos paslauga; pradėtos teikti individualios, grupinės šunų treniruočių paslaugos; gyvūnų trumpalaikės priežiūros paslaugos; gyvūnų terapijos paslaugos; įkurta erdvė jaunimo ir rajono gyventojų užimtumui; padidėjęs rajono savanorių ir laikinų globėjų tinklas; popamokinės veiklos užimtumas vaikams; padidėjusi PSP paslaugų apimtis.