Projektas „Sveikatingumo infrastruktūros aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikiui sukūrimas Balninkuose“ MOLĖ-LEADER-6B-DIS-24-2-2024

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-DIS-24-2-2024.

Projekto pavadinimas: Sveikatingumo infrastruktūros aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikiui sukūrimas Balninkuose“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“.

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Projekto tikslassudaryti palankias sąlygas senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia fizinės, dvasinės, psichikos sveikatos bei psichologinės, socialinės gerovės tausojimui ir stiprinimui, sukuriant sveikatingumo infrastruktūrą Balninkuose.

Projekto uždaviniai:

  1. įrengti tris erdves aktyviam laisvalaikiui ir poilsiui: sodininkystės, treniruoklių, relaksacijos;
  2. įsigyti keturis pritaikytus senjorams bei neįgaliesiems treniruoklius, reikalingus projekte numatytai veiklai vykdyti;
  3. sukurti ne mažiau kaip dvi darbo vietas (etatus): aplinkos priežiūros darbininko ir užimtumo specialisto;
  4. vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą;
  5. vykdyti socialinio verslo plėtrą, orientuojantis į senyvo amžiaus žmonių, žmonių su negalia fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą.

Bendra projekto vertė (su PVM) 94 179,39 Eur.

Paramos suma (su PVM) 89 470,00 Eur.

Laukiamas rezultatas: sukurta infrastruktūra poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui lauke. Šiuo tikslu bus įrengtos tris erdvės: sodininkystės, treniruoklių, relaksacijos. Projekto metu planuojama įsigyti keturi specialiai senjorams ir žmonėms su negalia pritaikyti treniruokliai bei po atviru dangumi, gryname ore įrengti relaksacinę erdvę. Bendradarbiaujant su partneriais planuojama suorganizuoti mokomuosius fizinio aktyvumo užsiėmimus bei naudingų sveikatai augalų pažinimo teorinius – praktinius mokymus. Projekto metu planuojama sukurti ne mažiau nei 2 darbo vietas. Šiuo projektu vykdoma socialinio verslo plėtra, orientuota į senyvo amžiaus žmonių ir žmonių su negalia fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą.