Projektas „Vaikų vasaros stovykla „Meniškas kaimas – aktyviai – linksmai – kūrybiškai” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-22-1-2023

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-9

Pareiškėjas: asociacija Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JSV-22-1-2023.

Projekto pavadinimas: „Vaikų vasaros stovykla „Meniškas kaimas –aktyviai – linksmai – kūrybiškai“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“.

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-9.

Projekto tikslasmažinti  vaikų, gyvenančių Molėtų rajono kaimiškose vietovėse socialinę atskirtį, suteikiant galimybę jiems dalyvauti vaikų ir jaunimo vasaros stovykloje “Meniško kaimo vasara – aktyviai, linksmai, kūrybiškai” ir atskleisti savo potencialą išmokstant įvairius amatus ir ugdant kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Suorganizuoti dvi penkių dienų vasaros dienos stovyklas;
  2. Įsigyti reikalingas priemones stovyklų veikloms;
  3. Suteikti galimybę nemokamai dalyvauti stovykloje „Meniško kaimo vasara – aktyviai, linksmai, kūrybiškai“  7 – 18 m. dalyviams iš Luokesos, Inturkės ir Giedraičių sen.;
  4. Viešinti projektą partnerių ir organizatoriaus socialiniuose tinkluose.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 18 550,94 Eur.

Paramos suma (su PVM) – 17 623,00 Eur.

Laukiamas rezultatas: Įgyvendintos dvi 5 dienų stovyklos po 26 dalyvius iš trijų seniūnijų. Į stovyklos organizavimą ir įgyvendinimą bus įtraukti septyni 14 – 29 m. amžiaus jaunuoliai.