Projektas „Bendrystės jėga” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ „Idėjų medis” projektas „Bendrystės jėga”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugsėjo 30 d.

Pareiškėjas:  VšĮ „Idėjų medis“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018

Projekto pavadinimas: Bendrystės jėga

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas kokybiškam ir patraukliam jaunimo neformaliam ugdymui, organizuojant aktyvų, turiningą, prasmingą ir sveiką gyvenseną ugdantį poilsį, organizuojant turistinius žygius su edukacinėmis programomis, įtraukiant į vietos bendruomenės veiklas bei mažinant socialinę atskirtį

Projekto uždaviniai: 

1. Informuoti Molėtų rajono socialiai pažeidžiamas šeimas apie projektą ir surinkti 60 vaikų ir jaunimo grupę nuo 12-17 metų amžiaus..

2. Parengti stovyklos programą, sutartis, taisykles ir įrengti palapinių miestelį, bei stovyklos laužavietes, užtikrinant tinkamas sanitarines, higienos ir priešgaisrinės saugos sąlygas.

3. Suburti atsakingų ir kompetentingų stovyklos vadovų komandą iš 5 asmenų..

4. Suorganizuoti 3 stovyklas – žygius su edukacinėmis programomis Žalvario parke, Mindūnų žvejų muziejuje, Etnokosmologijos muziejuje, Asvejos regioninio parko lankytojų centre (6 dienų trukmės po 20 dalyvių kiekvienoje).

5. Organizuoti visiems stovyklos dalyviams 1 dienos „skautodromą“.

6. Padėti partneriams organizuoti tradicines jų miestelių šventes.

7. Pagaminti Molėtų rajono lankytinų vietovių ikonėles.

8. Viešinti projektą pagal numatytus reikalavimus.

Trumpas veiklų aprašymas:  Projekto įgyvendinimo metu įsigyta 25 vnt. įvairaus dydžio dviračių, šalmų, šviesą atspindinčių liemenių  ir spynų dviračiams; 2 vnt. dviračių priekabų; 8 vnt. palapinių; 4 vnt. miegmaišių; 3 vnt. racijų komplektų; nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas ir benzininis pjūklas. Suorganizuota ir įgyvendinta 3 dviračių žygiai – stovyklos, kuriuose sudalyvavo 60 vaikų ir jaunimo iš 4 skirtingų Molėtų rajono seniūnijų. Jų organizavimui buvo pirktos stovyklos dalyvių maitinimo paslauga ir 3 edukacijos. Visose stovyklose savanoriavo stovyklų vadovai, kurie koordinavo visą dviračių žygių – stovyklų veiklą ir buvo atsakingi už dalyvių saugumą ir priežiūrą. Padaryti 6 gerieji darbeliai: adventinis senjorų lankymas, Dubingių  miestelio ir piliavietės tvarkymas, talkinta Žalvario parke, Giedraičių bendruomenėje bei Dubingių pradinėje mokykloje. Prisidėta organizuojant miestelių šventes: Baltas Kūčių stalas ir Jurginės Dubingiuose, Šeimadienio šventė, Alantos šventė, „Švitintys veidai’ Dubingiuose.

Bendra planjuojama projekto vertė – 21 426,00 Eur

Skirta paramos suma – 14 675, 00 Eur; Panaudota paramos suma 14 165,12 Eur

Įspūdžiai iš stovyklų:

Šią vasarą ,,LEADER“ dėka buvo organizuoti trys žygiai – stovyklos ,,Bendrystės jėga“. Per šiuos žygius įveikta per 300 km dviračiais, o kiek numinta kojomis vaikštant po Dubingių, Skrebulių, Mindūnų,… apylinkes! Vaikai ir jaunimas turėjo galimybę su Asvejos regioninio parko vyr. specialiste Laura Leškevičiūte keliauti prie Šakymo rezervato, su Asvejos regioninio parko vyr. specialiste Jolanta Naruševičiūte darė gerąjį darbelį. Iš Dubingių su dviračiais keliavome į Skrebulių kaime esantį Žalvario parką. Ten čiuožė į vandenį, šaudė, išbandė baimės faktorių, apsilankė kreivų veidrodžių karalystėje, dalyvavo diskotekoje,…. ,,Mamų koplytėlėje“ susimąstė apie savo mamas ir sužinojo taisyklę, kad mama visada teisi. Toliau kelionę tęsėm į Molėtus. Ten turėjo orientacines varžybas. Reikėjo surasti Masinių žydų žudynių vietą, Sizifo akmenį, perskaityti laišką Lietuvai, pasimatuoti Žvejo batus,…. Iš Molėtų dviračiais pasiekėme prie Virintų ežero esantį Valančių kaimą. Aplankytas Etnokosmologijos muziejus, dalyvauta keramikos edukacijoje, kurią vedė Erika Andrukonienė. Tai – nepaprasto gerumo ir nuoširdumo žmogus, vaišintasi garsiąja ir gardžiąja Mindūnų žuviene, kurioje su kiekvienu apsilankymu vis daugiau žuvies rasdavome, aplankytas Mindūnų bokštas. Bendrauta, žaista, dainuota, vakarota prie laužo po žvaigždėmis…

Apibendrinant šiuos tris žygius, dėkoju visiems savanoriams vadovams, šauniems vaikams, savanoriams tėveliams, draugams, kolegoms, kurie pervežinėjo daiktus iš vienos nakvynės vietos į kitą, virė arbatą, gamino šaltibarščius,…. Tiems, kuriems negaila buvo pievos lopinėlio palapinėms pasistatyti, o Žalvario parko šeimininkams už apartamentus. Ačiū ir automobilių vairuotojams, kurie, pamatę dviračių virtinę, pralenkdami pristabdė, bet dažniausiai automobilių numeriai, deja, buvo ne lietuviški. Labai smagu keliauti dviračiais, bet Molėtų rajone vis tik dar labai sudėtinga tai daryti.

Projekto savanorė Jolita Kuncevičienė