Projektas „Drąsa kurti ir veikti” Nr.MOLĖ-LEADER-1C-M-8-1-2020

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas​“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos „SPRENDIMAI ŠIANDIEN”  mokymų projektas „Drąsa kurti ir veikti”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. spalio 26 d.

Pareiškėjas:  ASOCIACIJA „SPENDIMAI ŠIANDIEN“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-1C-M-8-1-2020

Projekto pavadinimas: Drąsa kurti ir veikti

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Projekto tikslas – ugdyti vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kūrybinį mąstymą, reikalingą sėkmingai komunikacijai kurti.

Projekto uždaviniai: 

1. Suorganizuoti 32 valandų mokymus, skirtus kūrybinio mąstymo ugdymui

2. Viešinti vietos projektą

Trumpas veiklų aprašymas:  Vietos projekto įgyvendinimo metu  suorganizuoti 4 mokymai (8 val.). Mokymų temos: „Teatras atrakina duris į kūrybinį mąstymą“; „Įvaizdis. Istorija apie save“; „Socialiniai tinklai- vieta jūsų reklamai“; „Tavo istorija soc. tinkluose“.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 7005,08  Eur

Paramos suma (su PVM) – 7005,00  Eur

Panaudota paramos suma – 7003,44 Eur