Projektas „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektas „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. liepos 31 d.

Pareiškėjas Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugija

Projekto partneris: Molėtų rajono savivaldybės administracija

 Vietos projekto paraiškos registracijos kodasMOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019

Projekto pavadinimas: Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Projekto tikslas – stiprinti pilietinės visuomenės žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus telkti kaimo gyventojus į tematinį bendradarbiavimo tinklą, kuris vadinsis „Savanorių ugniagesių tinklas“. Sieksime vykdyti savanorišką veiklą ir užtikrinti didesnį kaimo vietovių viešojo gyvenimo patrauklumą. Šiuo projektu bus siekiama sudaryti sąlygas gyventojų savanoriškai veiklai, pritraukti kuo daugiau savanorių, jaunimo, kuris ne tik projektui vykstant, bet ir jam pasibaigus, vykdytų savanoriams ugniagesiams priskirtas užduotis, kuriant saugią kaimynystę.

Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti ugniagesių tinklą, bendradarbiavimo veiklai plėtoti. Kuriant minėtą tinklą pirmenybė bus teikiama saugiai kaimynystei užtikrinti, įskaitant priešgaisrinės saugos geresnį organizavimą, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms vietos bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti, šiam tikslui panaudojant šiuolaikines interneto technologijas;

2. Aprūpinti savanorius ugniagesius reikalinga veiklai įranga ir priemonėmis.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 26 940,09  Eur

Paramos suma (su PVM) – 21 552,00 Eur

Pasiektas rezultatas: Įkurtas ir veikiantis tinklas „Savanorių ugniagesių tinklas“. Projekto įgyvendinmo metu įsigyta būtina veiklai įranga, apsaugos priemonės ir kompiuterinė technika, surengti 3 renginiai, kuriuose sudalyvavo 30 dalyvių. Siekiant skatinti savanorišką ugniagesių veiklą, padaryti ją prasmingą ir rezultatyvią, naudingą visuomenei,  Inturkės, Joniškio, Suginčių seniūnijose esančiose ugniagesių komandose vyko renginiai skirti susipažinti  ir išmokti naudotis nauja įsigyta įranga bei jos galimybės pristatytos vietos visuomenės atstovams.