Projektas „Vilna sušildys ir aprengs” Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ „Bendrystės centras” projektas ‘Vilna sušildys ir aprengs”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. rugpjūčio 05 d.

Pareiškėjas:  Viešoji įstaiga „Bendrystės centras“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018

Projekto pavadinimas: Vilna sušildys ir aprengs

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas: Gaivinti ir aktualizuoti Inturkės krašto gaminių iš avies vilnos gaminimo tradicijas, panaudojant vietos avių augintojų teikiamą produkciją- vilną, ir sukuriant amatą pristatančią edukacinę programą.

Projekto uždaviniai: 

1. Įsigyti edukacinės programos sukūrimo paslaugą.

2. Sukurti regioninio produkto gaminimo tradicijas pristatančią edukacinę programą, t.y. turizmo paslaugų produktą, teikiamą vietos bendruomenės.

3. Surengti edukacinės programos pristatymo renginį.

 Trumpas veiklų pristatymas. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas naujas regioninis produktas – 3 val. edukacinė programa „Vilna sušildys ir aprengs”, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki gatavo produkto. 2019 m. liepos 31 d.  suorganizuotas  projekto rezultatatus pristatantis renginys. Renginio metu VO „Joniškio bendruomenės centro” atstovai „Pagyvenęs jaunimėlis” dalyvius linksmino savo šokiais, o Inturkės moterų vokalinis ansamblis savo dainomis. Taip pat pristatyta edukacinė programa, apie kurią papasakojo vietos projekto vadovė Vaida Bacenskaitė. Dalyviai galėjo pasivaišinti  ekologinio avininkystės Giedriaus ir Birutės Prakapavičių ūkio sūriais, žolininkės Erikos Andrukonienės žolelių arbata.

Bendra projekto vertė – 1 985,00 Eur

Skirta paramos suma – 1 886,00 Eur, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 1603,10 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 282,90 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.

Gauta paramos suma – 1885,55 Eur