Projektas „Pažink. Gamink. Ragauk” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Visuomeninės organizacijos „Alantos bendruomenės centro  projektas „Pažink. Gamink. Ragauk”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. spalio  21 d.

Pareiškėjas:  Visuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019

Projekto pavadinimas: Pažink. Gamink. Ragauk

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Projekto tikslas – sukurti kaimo bendruomeninių organizacijų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, telkiantį bendrai veiklai, siekiant propaguoti vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną, sveiko maisto kultūrą ir savanorystę.

Projekto uždaviniai: 

1. Organizuoti kaimo bendruomenių ir mokyklų tinklo dalyvių susipažinimo turą „Valgyk sveikai-gyvenk linksmai“, pristatyti projekto tinklaveikos prasmingumą.;

2. Suorganizuoti pažintines edukacines išvykas į ekologinius ūkius, grūdų, daržovių, daigų, uogų augintojų ūkius, siekiant supažindinti kaip auginami produktai, koks jų kelias nuo lauko iki stalo;

3. Suorganizuoti renginius, populiarinančius sveiką mitybą ir gyvenseną tinklo dalyvių bendruomenėse, mokyklose;

4. Organizuoti praktinius renginius vaikams ir jaunimui, tėvams, propaguojant sveikų patiekalų gamybą

5.  Įrengti VO Alantos bendruomenės centro vaikų dienos centro „Daigelis“ virtuvę, sudarant sąlygas vaikams patiems gamintis nesudėtingus sveikus patiekalus, ugdytis gyvenimo ir socialinius įgūdžius;

6. Suburti tinklo dalyvius bendrai komunikacijai socialiniuose tinkluose projekto „Pažink. Gamink. Ragauk.“ Jaunimo idėjų sklaidai, dalinimuisi patirtimi bei receptais apie sveiką mitybą, gyvenseną, sveiko maisto kultūrą.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 17 008,35 Eur

Skirta paramos suma (su PVM) – 13 606,00 Eur.

Panaudota paramos suma (su PVM) – 12314,21 Eur

Projekto rezultatas: Įvykdytas kaimo bendruomenių ir mokyklų tinklo dalyvių susipažinimo turas „Valgyk sveikai-gyvenk linksmai“, pristatytas projekto tinklaveikos prasmingumas (4 renginiai po 25 dalyvius). Suorganizuotos tinkle 4 (po 24 dalyvius) pažintinės edukacines išvykos į ekologinius ūkius, grūdų, daržovių, daigų, uogų augintojų ūkius, siekiant supažindinti kaip auginami produktai, koks jų kelias nuo lauko iki stalo. Suorganizuoti tinkle 4 (po 30 dalyvių kiekviename) renginiai, populiarinantys sveiką mitybą ir gyvenseną tinklo dalyvių bendruomenėse, mokyklose. Suorganizuoti tinkle 4 praktiniai renginiai vaikams ir jaunimui, tėvams, propaguojant sveikų patiekalų gamybą (po 20 dalyvių). Įsigyti baldai ir įranga bei įrengta virtuvė vaikų dienos centre „Daigelis“ Alantos bendruomenėje. Surengtas pristatomasis renginys „Vaikų dienos centro virtuvė vaikams“ visiems tinklo dalyviams (50 dalyvių). Vykdoma tinklo dalyvių bendra komunikacija socialiniuose tinkluose projekto „Pažink. Gamink. Ragauk.“ jaunimo idėjų sklaida, dalinimąsi patirtimi bei receptais apie sveiką mitybą, gyvenseną, sveiko maisto kultūrą.