Projektas „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos „Polkutė” projektas „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m. lapkričio 06 d.

Pareiškėjas:  Asociacija „Polkutė“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018

Projekto pavadinimas: Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas: pasiremiant krašto tradicinių muzikantų patirtimi, sukaupta medžiaga, sukurti tradicinį krašto muzikavimą pristatančią edukacinę programą lietuvių, vokiečių, anglų kalbomis ir ją populiarinti

Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti Molėtų krašto muzikavimo tradiciją pristatančią edukacinę programą

2. Sukurti svetainę, edukacinės programos video anonsą, interaktyvią pramogą liaudies dainos karaokę, atliekamų kūrinių 6 video įrašus (polka, valsas, maršas), skaitmeninę grafinę novelę apie krašto muzikantus, tradicinį muzikavimą.

3. Populiarinti sukurtą edukacinę programą socialiniuose tinkluose.

4. Renginiuose pristatyti sukurtą edukacinę programą.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas”. Sukurta svetainė www.polka.lt, kurioje  pristatoma sukurtos edukacijos video anonsas, atliekamų kūrinių video: polka „Tara tara širdis mana”, „Žaklinos valsas”, polka „Keturinė”, lietuvių liaudies šokis „Malūnėlis”, „Suėjimo maršas”, lietuvių liaudies daina „Du gaideliai”, sukurta interaktyvi pramoga – liaudies dainos „Aš pasėjau kanapelę” karaokė, skaitmeninė grafinė novelė „Cartoon tradicinė kapela”. Vyko pristatantys edukaciją renginiai Mindūnų, Giedraičių, Dubingių ir Kuolakasių  kaimų bendruomenėse.

Bendra projekto vertė – 5 736,00 Eur

Skirta paramos suma – 3 671,00 Eur, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 3120,35 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro 550,65 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.

Panaudota paramos suma – 3 662,80 Eur