Projektas „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Visuomeninės organizacijos „Inturkės bendruomenės centras” projektas „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 3 d.

Pareiškėjas:  Visuomeninė organizacija „Inturkės bendruomenės centras“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018

Projekto pavadinimas: Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Projekto tikslas: Gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą, įtraukiant jaunimą į Inturkės krašto istorinio-kultūrinio paveldo puoselėjimą ir garsinimą.

Projekto uždaviniai: 

1. Vaikams ir jaunimui organizuoti 2 kūrybines vasaros stovyklas.( I-ąją 2019 m. vasarą, II -ąją 2020 m. vasarą).

2. Stovyklų metu teikti vaikams ir jaunimui dienos užimtumo paslaugas: mokyti piešimo, darbelių iš odos, dekupažo, atvirukų gamybos.

3. Pirmoje stovykloje sukurti edukacinę programą pagal legendą apie karalienės Bonos Sforzos dovaną Inturkės kraštui ( Inturkės Mergelės Marijos į dangų ėmimo bažnytėlę).

4. Antroje stovykloje sukurti filmą apie Inturkės krašto 645 metų istoriją.

5. Stovyklų metu organizuoti vaikų ir jaunimo laisvalaikį, kultūrines ir sportines veiklas.

Pasiektas rezultatas. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuotos 2 kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui, atgaivinta legenda ir sukurta edukacinė programa „Karalienės Bonos Sforzos legenda atgyja”, sukurtas apie Inturkės kraštą filmukas, stovyklų dalyviams suorganizuota ekskursija po Lietuvos dvarus. Projekto rezultatai didina kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, skatina jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą, renginių organizavimą, mažina socialinę atskirtį.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 22 329,00  Eur

Paramos suma (su PVM) – 17 863,00  Eur

Filmukas apie projektą: (573) Karalienės Bonos Sforzos legenda atgyja Inturkėje, Molėtų r. – YouTube