Projektas „Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Mindūnų bendruomenės centro  projektas „Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida „Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. vasario 25 d.

Pareiškėjas:  Asociacija „Mindūnų bendruomenės centras“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

Projekto pavadinimas: Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida‚ Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas:

  • Aukštaitiško kulinarinio paveldo puoselėjimas ir sklaida Mindūnuose, populiarinant Molėtų krašto „Žvejybos Rojus“ ir „Čia viskas tikra“ prekinius ženklus bei siekiant krašto patrauklumo ir gyventojų gerovės stiprinimo.
  • Įtraukti Mindūnų bendruomenę į turizmo paslaugų bei Ežerų žvejybos muziejaus edukacinę veiklą, skatinant bendruomenės verslumą bei sprendžiant užimtumo problemą. Bendruomenė siekia platesnės aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaidos, o šio projekto dėka pasirengs pristatyti visuomenei du naujus (SENA YRA NAUJA) aukštaitiško kulinarinio paveldo produktus: Žuvis kepta molyje“ bei „Stintelių kugelis“.

Projekto uždaviniai: 

1. Įsisavinti ir sertifikuoti du kulinarinio paveldo produktus:

– „Žuvis kepta molyje“ (šaltinis: A. Šaulys Žuvų patiekalai, 1978 m. knyga ruošta su Konstancijos Bruzgienės pagalba)

– „Stintelių kugelis“ (šaltinis: Mindūnų gyventojo žvejo Sigito Jurgelianec išsaugotas receptas, perduotas jo senelio, garsaus krašto „žvejo zavadylos“ Viliaus Ivanausko 1915-1985 m.), gyvenusio Kamužės kaime, Mindūnų seniūnijoje.

2. Įsigyti profesionalų greito atvėsinimo ir sušaldymo įrenginį ežero žuvims sušaldyti ir laikyti, norint patiekti visuomenei produktus visada tik su šviežia žuvimi.

3. Įsigyti aukštaitiškus raugo keramikos molinius indus, skirtus turistams ir poilsiautojams maitinti.

4.  Papildyti pavėsinėje esančių pikniko stalų su suolais komplektą 3 vienetais, siekiant priimti didesnį kiekį poilsiautojų ir turistų.

Projekto rezultatas. Projekto įgyvendinimo metu buvo sudarytos sąlygos 2 aukštaitiško kulinarinio paveldo patiekalų pristatymui turistams ir poilsiautojams bei tuo pačiu sukurta galimybė vietos gyventojams imtis naujų iniciatyvų savo ekonominei situacijai gerinti tiesiogiai ir/ arba netiesiogiai dalyvaujant edukacinėje veikloje.

Įsigyta profesionalus greito atvėsinimo ir sušaldymo šaldiklis ežero žuvims sušaldyti ir laikyti. Įsigyta aukštaitiški raugo keramikos moliniai indai bei  3 vnt. stalų su suolais.

Bendra projekto vertė – 5 627,00​ Eur

Paramos suma – 4 502,00​ Eur