Projektas „DRĄSIŲ KALVĖS -stovykla” Nr.MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Viešoji įstaiga „TEATRIUKAS“ projektas „DRĄSIŲ KALVĖS stovykla„. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. rugsėjo 28 d.

Pareiškėjas:  Viešoji įstaiga „TEATRIUKAS“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020

Projekto pavadinimas: DRĄSIŲ KALVĖS stovykla

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Projekto tikslas – sukurti interaktyvaus teatro metodą vaikų kūrybiškumui ir pasitikėjimui ugdyti bei suorganizuoti pilotines stovyklas, siekiant gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą, socialinės atskirties mažimą

Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti interaktyvaus teatro metodą vaikų kūrybiškumui ir pasitikėjimui ugdyti

2. Suorganizuoti 4 pilotines stovyklas

3. Gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą

Projekto rezultatas. Projekto įgyvendinimo metu pasitelkiant profesionalų  grupę (edukatorių, psichologų, meno terapeutų ir pan.) sukurtas interaktyvus teatro metodas vaikų kūrybiškumui ir pasitikėjimui ugdyti. Pagal šį metodą surengtos keturios pilotines dienos stovyklos trijose Molėtų rajono seniūnijose (Suginčių, Giedraičių ir Videniškių), kuriose sudalyvaus ne mažiau kaip po 20 dalyvių.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 19 607,74  Eur

Paramos suma (su PVM) – 18 627,00  Eur

Panaudota paramos suma (su PVM) – 18 620,88 Eur