Projektas „Meniško kaimo vasara” Nr.MOLĖ-LEADER-6B-JSV-9-1-2021

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” projektas „Meniško kaimo vasara”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. lapkričio 08 d.

Pareiškėjas:  Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JSV-9-1-2021/42VS-PV-21-1-03367-PR001

Projekto pavadinimas: Meniško kaimo vasara

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą Nr. LEADER-19.2- SAVA-9

Projekto tikslas – mažinti vaikų, gyvenančių Molėtų rajono kaimiškose vietovėse socialinę atskirtį, suteikiant galimybę jiems dalyvauti vaikų ir jaunimo vasaros stovykloje „Meniško kaimo vasara“ ir atskleisti savo potencialą per tradicinius amatus ir kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai: 

1.Suorganizuoti 2 penkių dienų vasaros dienos stovyklas.

2. Įsigyti reikalingas priemones stovyklų veikloms.

3. Suteikti galimybę nemokamai dalyvauti stovykloje „Meniško kaimo vasara“ 7-18 m. dalyviams iš Luokesos, Inturkės ir Giedraičių seniūnijų.

4.Viešinti projektą partnerių ir organizatoriaus socialiniuose tinkluose.

Projekto santrauka​. Projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos dvi 5 dienų dienos stovyklos (po 26 dalyvius). Stovyklų dalyvius nuolat prižiūrėjo 2 savanoriai bei buvo perkamos moderatoriaus paslaugos užimtumo organizavimui. Dalyviai stovyklos metu susipažino su tradiciniais amatais: keramika, vilnos vėlimu, žvakių liejimu, medinių skrynučių, tekstilės, keramikos dekoravimo technikomis. Projekto administravimą atliko pats pareiškėjas.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 19 376,17  Eur

Paramos suma (su PVM) – 18 407,00 Eur

Panaudota paramos suma (su PVM) – 18 007,06 Eur