Projektas „Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas” Nr. MOLĖ- LEADER-6B-KV-6-1-2019

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” projektas „Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas„. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. rugpjūčio 18 d.

Pareiškėjas:  Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-6-1-2019

Projekto pavadinimas: Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas – sukurti Molėtų rajono tapatumą stiprinančius keramikos suvenyrus, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą.

Projekto uždaviniai: 

1. Pakviesti projekte dalyvauti moderatorių, penkis keramikus ir penkis bendruomenės narius;

2. Įsigyti suvenyrų gamybai reikalingas priemones, kurios bus panaudotos suvenyrų gamybai, reikalingų formų ir pačių suvenyrų kūrimui;

3. Sukurti suvenyrams logotipus;

4.  Skatinti bendruomenės narių materialinį suinteresuotumą, gaminant sukurtus suvenyrus pardavimui.

Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota 10 renginių, kurių metu keramikai su bendruomenės nariais sukurė penkis Molėtų krašto istorinį ir kultūrinį tapatumą stiprinančius keramikos suvenyrus: Žuvėdra (3 dydžių), Meniškas kaimas, Molėtiška žvejo sriaubelė”, Molėtiška  svečio sriaubelė”, pakabukas ant kaklo „Planeta” ir raktų pakabukas „Molėtai”. Kiekvienam suvenyrui sukurta logotipas, kuriais žymimos suvenyrų pakuotės. Įgyvendinus projektą bendruomenės nariai bus toliau skatinami gaminti šiuos suvenyrus (organizuojami mokomieji renginiai) ir teikiama pagalba parduodant suvenyrus pareiškėjo tinklapyje http://www.meniskaskaimas.lt/paslaugos/e-leidiniai ir suvenyrų parduotuvėlėse.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 4 963,58​ Eur

Skirta paramos suma (su PVM) – 3 971,00​ Eur

 Panaudota paramos suma (su PVM) – 3970,05