Projektas „Atvira kultūrinė ir poilsio erdvė „Alpimo suolelis” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-K-11-3-2021

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” projektas „Atvira kultūrinė ir poilsio erdvė „Alpimo suolelis”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. lapkričio 18 d.

Pareiškėjas:  Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-K-11-3-2021/42VS-PV-21-1-04130-PR001

Projekto pavadinimas: Atvira kultūrinė ir poilsio erdvė „Alpimo suolelis”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas – sukurti atvirą kultūrinę ir poilsio erdvę „Alpimo suolelis“

Projekto uždaviniai: 

1. Įsigyti ąžuolo medienos skulptūrinę kompoziciją „Alpimo suolelis“.

2. Suburti bendruomenę ir profesionalius keramikus „Alpimo suolelio“ keramikinių dekoracijų gamybai.

3. Dekoruoti įsigytą „Alpimo suolelį“ keramikiniais lipdiniais.

4. Atviroje ir visiems prieinamoje erdvėje įrengti atvirą kultūrinę poilsio erdvę „Alpimo suolelis“, kuria galės naudotis Molėtų rajono gyventojai ir svečiai

Projekto santrauka​. Projekto metu įsigyta skulptūrinė kompozicija iš medžio, kuri buvo dekoruota keramikos dirbiniais taip sukuriant kultūros ir poilsio erdvę „Alpimo suolelis“, pasitarnausiančia Molėtų rajonui kaip lankytina ir poilsio vieta pakeliui į saugomą gamtos paminklą, 600 metų senumo Šaukšteliškių ąžuolą, bei supažindinsiančia lankytojus su Molėtų krašto keramikos tradicijomis. Projekto metu 10 savanorių (5 bendruomenės nariai ir 5 profesionalūs keramikai) lipdė keramikinius papuošimus „Alpimo suoleliui“. Buvo surengti 2 renginiai: keramikinių skulptūrinės kompozicijos papuošimų lipdymo ir Atviros kultūrinės ir poilsio erdvės „Alpimo suolelis“ atidarymo renginiai.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 5764,69  Eur

Paramos suma (su PVM) – 4611,75 Eur

Panaudota paramos suma – 4611,08 Eur