Projektas „Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JS-9-9-2021

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Viešoji įstaiga Univesalaus daugiafunkcio centro “Kaimynystės namai” projektas „Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. lapkričio 17 d.

Pareiškėjas:  Viešoji įstaiga Universalus daugiafunkcis centras “Kaimynystės namai”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JS-9-9-2021

Projekto pavadinimas: Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, organizuojant poreikius atitinkančias patrauklias, sveikatą stiprinančias veiklas, plėtojant bendruomeniškumą ir mažinant socialinę atskirtį.

Projekto uždaviniai: 

1. Organizmo grūdinimo ir kūno lavinimo užsiėmimuose susipažinti ir išbandyti sveikai gyvensenai ir  fiziniam aktyvumui pritaikytus lauko įrenginius (lauko treniruoklius ir natūralaus masažo įrenginį).

2. Organizuoti sveikatą stiprinančias veiklas, įtraukiant vaikus ir jaunimą:

       – jogos užsiėmimai;
       – organizmo grūdinimo ir kūno lavinimo užsiėmimai;
       – pėsčiųjų žygis partizanų takais;
       – sveikatingumo diena Judėkime visi“;
       – sporto šventė „Judėk su muzika“.

3. Per fizinio aktyvumo veiklas sudaryti palankias sąlygas projekto dalyvių asmeninio potencialo atsiskleidimui, saviraiškai, savirealizacijai.

4.  Į veiklas įtraukti soc. pažeidžiamų grupių vaikus ir jaunimą, stiprinant jų pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimais.

5. Per bendrą veiklą mažinti socialinę atskirtį, ugdyti empatijos ir tolerancijos jausmus, bendravimo kultūrą.

6.  Stiprinti ryšį tarp kartų, skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota:  po 10 jogos užsiėmimų Balninkų, Alantos ir Videniškių seniūnijose (iš viso 30 užsiėmimų); 10 organizmo grūdinimo ir kūno lavinimo užsiėmimų; Pėsčiųjų žygis partizanų takais, kurio metu buvo atidarytas partizanų muziejus; Sveikatingumo diena „Judėkime visi“, kurios metus vyko šiaurietiškas ėjimas, Zumbos treniruotė, sveikuoliškas piknikas; Sporto Šventė „judėk su muzika“, kurios metu vyko „Drakono“ valčių varžybos, linksmosios estafetės ir Seniūnaitijų krepšinio varžybos. Tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas nuo 14 iki 29 metų, tačiau pagal galimybes, siekiant kartų bendradarbiavimo kultūrą, veiklose galės dalyvauti ir vyresnio amžiaus žmonės.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 3644,01  Eur

Paramos suma (su PVM) – 2915,00  Eur

Panaudota paramos suma (su PVM) – 2914,80 Eur

Apie projekto įgyvendinimą  galima paskaityti paspaudę šią nuorodą Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcis centras “Kaimynystės namai”