Projektas „Laumių paslaptys” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JK-9-16-2021

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos „Polkutė” projektas „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. gruodžio 3 d.

Pareiškėjas:  Asociacija „Polkutė”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JK-9-16-2021

Projekto pavadinimas: Laumių paslaptys

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas – aktualizuoti krašto kultūros paveldą, sukuriant šiuolaikišką edukacinę muzikinę programą “Laumių paslaptys”

Projekto uždaviniai: 

1. Edukacinės programos turinio parengimas:

1.1. Atrinkti dainas, sakmes, mįsles, burtus. žaidimus iš autentiškos etnografinės medžiagos.
1.2. Įsigyti numatytą įrangą.
1.3. Pasiruošti atlikti dainas, instrumentinę muziką autentiškai ir aranžuotai. Parengti originalais personažų vizualizacijas.
1.4. Parengti video vadovą kaip panaudoti populiariausią nemokamą Garagenband programą, pritaikytą MAC operacinei sistemai, Ios įrenginiams muzikos kūrimui, aranžavimui, redagavimui.

2. Atlikti edukacinę programą 5 renginiuose projekto vykdymo metu.

3. Paruošti video medžiagą trailer formatu apie edukacinę programą, panaudojant skaitmenines vizualizacijas bei autentiškus vietovių vaizdus, patalpinti svetainėje www.polka.lt. Youtube kanale.

4. Projekto kontrolės laikotarpiu atlikti edukacinę programą kiekvienais metais.

Laukiamas rezultatas. Sukurta edukacinė programa „Laumių paslaptys, kurios metu būtų gyvai atliekami autentiški ir „sušiuolaikinti“ Dubingių apylinkėse etnografų užrašyti kūriniai, supažindinama su pasakojimais, burtais, žaidimais, šokiais susijusiais su laumėmis. Sukurta rinkodaros priemonė – edukacinės programos pristatymas. Suorganizuoti 5 edukaciją pristatantys renginiai.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 4 885,00  Eur

Paramos suma (su PVM) – 3908,00  Eur

Panaudota paramos suma (su PVM) – 3784,39 Eur