Projektas „Valiulio akmens pritaikymas turizmui ir vietovės potencialui padidinti” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JK-9-4-2021

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Alantos dvaro bendruomenės projektas „Valiulio akmens pritaikymas turizmui ir vietovės potencialui padidinti”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. gruodžio 20 d.

Pareiškėjas:  Alantos dvaro bendruomenė

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JK-9-4-2021/ 42VS-PV-21-1-01001-PR001

Projekto pavadinimas: Valiulio akmens pritaikymas turizmui ir vietovės potencialui padidinti

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas – garsų ne tik šiose apylinkėse, bet ir visoje Lietuvoje Valiulio akmenį, esantį Molėtų rajono, Alantos seniūnijos, Svobiškėlio kaime, pritaikyti turizmo reikmėms, sukuriant naują regioninį produktą, turistinį maršrutą, įrengiant informacinį stendą, suoliukus ir sutvarkant taką bei aplinką

Projekto uždaviniai: 

1. Išvalyti ir sutvarkyti taką vedantį link akmens, aplinką aplink objektą;

2. Pastatyti du ilgaamžius betoninius suoliukus artimoje akmens aplinkoje poilsiui ir edukacijai;

3. Įrengti informacinį stendą šalia Valiulio akmens;

4. Surinkti ir parengti medžiagą, sumaketuoti ir paruošti spaudai informaciniam stendui;

5. Sukurti animacijas ir virtualios realybės priemonėmis sukurti legendinį personažą kipšiuką ir batukus, kurį lankytojai galėtų pamatyti savo išmaniaisiais įrenginiais naudojant QR kodą

Projekto santrauka​Projekto įgyvendinimo metu bendruomenė išvalė ir sutvarkė link akmens vedantį taką, aplinką aplink objektą, pastatė suoliukus, įrengė informacinį stendą bei virtualios realybės priemonėmis sukurta 10 min. animacija apie legendinį personažą kipšiuką ir batukus, kurią lankytojai galės pamatyti savo išmaniaisiais įrenginiais naudojant QR kodą.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 5098,64  Eur

Paramos suma (su PVM) – 4079,00 Eur

Panaudota paramos suma (su PVM) – 4078,24 Eur