Projektas Alos frezavimo įmonė Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-7-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojos Alos Gresienės projektas „Alos frezavimo įmonė“. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2024 m. vasario 1 d.

Pasiektas rezultatas: projekto įgyvendinimo metu įkurtas naujas inovatyvus medienos plokščių frezavimo paslaugas ir atskirus elementus (durims, langams) gaminantis verslas Molėtų rajone. Taip pat projekto metu įkurtos dvi darbo vietos jauniems žmonėms iki 40 metų.

PareiškėjasAla Gresienė.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-7-2022.

Projekto pavadinimas: „Alos frezavimo įmonė“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“.

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.

Projekto tikslas – teikti medienos plokščių frezavimo paslaugas, gaminant atskirus elementus durims ir langams bei bendradarbiaujant su statybos paslaugas teikiančiomis įmonėmis Molėtų rajone.

Projekto uždaviniai: 

1. Sudaryti susitarimus su įmonėmis esančiomis Molėtų rajone ir už jo ribų dėl medienos gaminių frezavimo paslaugų teikimo;

2. Sudaryti susitarimus dėl pagamintos produkcijos realizavimo su statybos gaminiais prekiaujančiomis įmonėmis;

3. Įsigyti CnC aukštos kokybės frezavimo stakles;

4. Įsigyti krovininį automobilį skirtą medžio plokščių atsivežimui bei pagamintos produkcijos transportavimui į realizavimo vietas;

5. Įdarbinti 2 darbuotojus iki 40 metų amžiaus.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 72 848,35 Eur

Paramos suma (su PVM) – 42 144,00 Eur