Projektas „Bičių mokyklėlė” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-K-13-3-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ „Bičių sodas” projektas „Bičių mokyklėlė”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-06-27.

Pasiektas rezultatas: Įsigijus reikiamą įrangą ir priemones edukacijai, sukurtas regioninis produktas – edukacinė programa ,,Bičių mokyklėlė”, kurios metu  pristatomas bitininkystės amatas, jo atsiradimas, bičių nauda žmonėms ir gamtai bei suteikiama galimybė iš arčiau susipažinti su bičių gyvenimu, išsiimti medaus korį, išbandyti apiterapiją, aromaterapiją, dalyvauti įvairiose varžybose, viktorinoje, pasigaminti rankdarbį (žvakę, piešinį, balzamą ar kt.), degustuoti medų.

 

Pareiškėjas: VšĮ „Bičių sodas”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-K-13-3-2022

Projekto pavadinimas: „Bičių mokyklėlė”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslasgaivinti ir aktualizuoti Inturkės krašte bitininkystes tradicijas, panaudojant vietinių bitininkų žinias, sukuriant ,,Bičių mokyklėlę‘‘, pristatančią edukacinę programą.

Projekto uždaviniai: 

  1. Sukurti regioninį produktą;
  2. Pastatyti edukacijų terapinį namelį, kuriame įsikurs ,,Bičių mokyklėlė“;
  3. Įsigyti inventorių edukacijos veikloms.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 13 097,65 Eur

Paramos suma (su PVM) – 7383,09 Eur