Projektas „Edukacinio centro, skirto Molėtų rajono šeimoms, kūrimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-8-2-2020

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Viešoji įstaiga „Stipri šeima” projektas „Edukacinio centro, skirto Molėtų rajono šeimoms, kūrimas”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022 m. lapkričio 15 d.

Pasiektas rezultatas: Įgyvendinus projektą buvo įkurtos 3 darbo vietos ir atidarytas ugdymo centras. Pradėjo veikti lauko darželis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Edukaciniame centre teikiama laikinos priežiūros paslauga. Centre vyksiančios papildomos edukacinės, laisvalaikio ir paslaugų veiklos prieinamos rajono gyventojams ir praturtina jų kultūrinį, socialinį bei ekonominį gyvenimą. Projekto metu įvyko 2 stovyklos ir 2 edukacinės dirbtuvės Molėtų r. sav. šeimoms.

Pareiškėjas Viešoji įstaiga „Stipri šeima”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-DI-8-2-2020

Projekto pavadinimas: Edukacinio centro, skirto Molėtų rajono šeimoms, kūrimas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslas – didinti Molėtų raj. kaimo vietovių patrauklumą, įkuriant šeimoms skirtą edukacinį centrą.

Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti edukacinio centro erdvę ir paruošti ją veiklai;

2. Pasirengti suteikti kokybiškas bei inovatyvias ikimokyklinio ugdymo paslaugas;

3. Paruošti ir įgyvendinti edukacinio centro rinkodaros planą;

4. 2021 m. vasarą suorganizuoti dvi stovyklas;

5. 2021 m. surengti edukacines dirbtuves Molėtų raj. gyventojams;

6. Įkurti 3 darbo vietas (2,75 etato).

Bendra projekto vertė (su PVM) – 123 612,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 116957,60 Eur

Filmukas apie projektą: (573) Edukacinis centras Molėtų rajono šeimoms – YouTube