Projektas „Ekologinių ūkių veiklos pristatymas ir plėtros skatinimas” Nr.MOLĖ-LEADER-6B-J-11-4-2021

Pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Pareiškėjas:  Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenė „Gojelis“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-J-11-4-2021

Projekto pavadinimas: Ekologinių ūkių veiklos pristatymas ir plėtros skatinimas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas – viešinti Molėtų rajono ekologinių ūkių kuriamus regioninius produktus, veiklą ir skatinti plėtrą, suburiant ekologinių ūkių bendruomenę bei propaguojant ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą rajono įstaigose

Projekto uždaviniai: 

1.  Sukurti naują interneto svetainę, kurioje bus interaktyvus Molėtų r. ekologinių ūkių žemėlapis ir visa nauja informacija apie rajono ekologinių ūkių gaminamą produkciją, vykdomą veiklą ir plėtrą;

2. Įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingas priemones;

3. Suorganizuoti projektą viešinančius renginius, dalyvauti mugėje, pristatant Molėtų rajono ekologinių ūkių produktus ir plėtros  galimybes

Projekto santrauka​. Projekto įgyvendinimo metu buvo: sukurta internetinė svetainė https://www.gojelis.lt, kurioje plėtojama ekologiškumo idėja, skatinama vartoti sveikus ekologiškus ir vietinius maisto produktus; įsigytas nešiojamas kompiuteris, kuris naudojamas internetinės svetainės administravimui, renginių, mokymų, konsultacijų rengimui, ekologinės veiklos sklaidai; suorganizuoti: vieną renginį – konferenciją „Sveiko, ekologiško maisto šventė“, vieną viešinimo renginį ir sudalyvauta vienoje rajone rengiamoje mugėje. Renginiuose buvo pristatomas projektas, reklamuojama regioninių produktų – ekologiškų ūkių produkcija, vykdoma jų degustacija.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 5762,70  Eur

Gauta paramos suma (su PVM) – 4608,94 Eur

Projekto paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022-02-15.

Projekto pabaiga 2022-02-15.