Projektas „Emocijų kelionė” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JS-13-1-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Biudžetinė įstaiga „Molėtų kultūros centras” projektas „Emocijų kelionė”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-09-01.

Pasiektas rezultatas: Projekto „Emocijų kelionė“ metu jaunimas iš Čiulėnų, Dubingių ir Videniškių seniūnijų dalyvavo 3 patyriminėse išvykose dviračiais, 3 edukaciniuose emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimuose, 1 aktyvaus sveikatinimo stovykloje ir kartu su vietinėmis bendruomenėmis įrengė 3 laisvalaikio zonas. Tokiu būdu padidintas jaunų žmonių užimtumas, jie įtraukti į visuomeninį gyvenimą, bendruomenių veiklas, sumažinta socialinė atskirtis atokiai gyvenančių jaunuolių  bei pastiprinti jų emocinės sveikatos, sveiko gyvenimo būdų ir aktyvaus laisvalaikio įgūdžiai.

PareiškėjasBiudžetinė įstaiga „Molėtų kultūros centras”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-JS-13-1-2022

Projekto pavadinimas: „Emocijų kelionė”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Projekto tikslas didinti Čiulėnų, Dubingių ir Videniškių seniūnijų jaunimo užimtumą ir įtraukti juos į visuomeninį gyvenimą.

Projekto uždaviniai: 

  1. Organizuoti tris patyrimines išvykas dviračiais;
  2. Organizuoti 3 edukacinius  emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimus;
  3. Įrengti 3 laisvalaikio zonas;
  4. Organizuoti 1 aktyvaus sveikatinimo stovyklą.

Bendra projekto vertė (su PVM) 17 745,35 Eur

Paramos suma (su PVM) 16327,37 Eur