Projektas „Išdrįsk verslauti” Nr. MOLĖ-LEADER-1C-M-11-1-2021/42PV-21-1-06199-PR001

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Aukštaitijos profesinio rengimo centro projektas „Išdrįsk verslauti”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022 m. kovo 31 d.

Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti 5 verslumo skatinimo mokymai po 8 val.

Pareiškėjas: Aukštaitijos profesinio rengimo centras

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-1C-M-11-1-2021/42PV-21-1-06199-PR001

Projekto pavadinimas: Išdrįsk verslauti

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

VPS priemonė:Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Projekto tikslas – paskatinti mokymų dalyvius imtis verslo, supažindinant su verslumo aktualijomis, verslo internetinėje erdvėje galimybėmis, gerosiomis patirtimis, įgauti pasitikėjimo ir ryžto imtis verslo, tokiu būdu įgyjant reikalingas kompetencijas dalyvauti projektuose bei sukurti darbo vietas.

Projekto uždaviniai: 

1. Pakviesti 3 profesionalius lektorius mokymams vesti;

2. Pakviesti 5 sėkmingo smulkaus verslo, internetinio verslo ir verslumo namuose atstovus gerosios patirties sklaidai;

3. Organizuoti 5 dienų (40 val.) mokymus;

4. Organizuoti praktinius mokymus „Išdrįsk verslauti”

5. Aprūpinti projekto dalyvius, pranešėjus konferencijai ir mokymams skirtomis priemonėmis, kabinetais;

6. Organizuoti maitinimą mokymų dalyviams.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 7 165,00  Eur

Paramos suma (be PVM) – 7 165,00 Eur