Projektas „Justino Duchovskio verslo pradžia” Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Justino Duchovskio projektas „Justino Duchovskio verslo pradžia”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022 m. rugsėjo 07 d.

Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu buvo pastatytas naujas gamybinis pastatas, įsigyta visa reikalinga įranga, įkurtos dvi darbo vietos ir pradėta vykdyti šokolado ir kitų šokolado produktų gamybos veikla.

Pareiškėjas:  Justinas Duchovskis, ūkininkas

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019

Projekto pavadinimas: Justino Duchovskio verslo pradžia

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Projekto tikslas – Pareiškėjas užsiima žemės ūkio veika, bei kuria naują, inovatyvią veiklą VVG teritorijos mastu – stato bei įrenginėja gamybines patalpas šokolado bei šokolado produktų gamybai.

Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti sąlygas projekto įgyvendinimui, kas leistų atlikti gamybinio pastato statybos darbus, įsigyti projekte numatytai veiklai reikalingą įrangą, bei užtikrintų veiklos vykdymą.

2. Sukurti dvi nuolatines naujas darbo vietas kaimo gyventojams, taip užtikrinant kaimo gyventojų pajamų šaltinius, siekiant gerinti gyvenimo kokybę kaime, skatinant socialinę įtraukti, mažinant skurdą kaimo vietovėse.

3. Sukurti bent vieną darbo vietą asmeniui iki 40 metų amžiaus.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 103 269,49  Eur

Paramos suma (be PVM) – 55 922,00 Eur

Filmukas apie projektą: (573) Šokolado gamybos manufaktūra, Molėtų r. – YouTube