Projektas „Kaimo ateities kūrimo mokymai kartu su gerosios patirties sklaida” Nr. MOLĖ-LEADER-1C-M-15-1-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-3.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo asociacijos Alantos dvaro bendruomenė” projektas „Kaimo ateities kūrimo mokymai kartu su gerosios patirties sklaida”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023 m. gruodžio 19 d.

Pasiektas rezultatas: projekto įgyvendinimo metu vyko paskaitos ir išvykstamieji mokymai, kuriuose projekto dalyviai įgijo kompetencijų kaimo paslaugų bei produktų, žaliosios energetikos ir trumpųjų maisto grandinių temomis. Pastarosios yra reikalingos rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Mobilūs mokymai suteikė galimybę pamatyti iš arčiau Lietuvos regionuose turimą patirtį bei įgyvendinamus projektus. Visa tai paskatino, motyvavo ir įkvėpė dalyvius aktyviau dalyvauti bei įgyvendinti vietos projektus.

Pareiškėjas: Asociacija Alantos dvaro bendruomenė”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-1C-M-15-1-2022/42VS-PV-22-1-04976-PR001

Projekto pavadinimas: „Kaimo ateities kūrimo mokymai kartu su gerosios patirties sklaida“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“.

VPS priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-3.

Projekto tikslasmokymų metu įgyti žinių ir pasisemti patirties iš kaimo bendruomenių, įvertinant regionų ypatumus ir patirtį žaliosios energetikos, trumpųjų maisto grandinių, socialinio verslo kūrimo ir kitose srityse, įgyvendinant vietos projektus.

Projekto uždaviniai: 

  1. Organizuoti 7 išvykstamuosius mokymus į Lietuvos regionus, siekiant tuo pačiu pasisemti gerosios patirties ir žinių;
  2. Organizuoti 8 val. finansinio raštingumo mokymus; organizuoti 4 val. paskaitą žaliosios energetikos tema;
  3. Organizuoti maitinimą projekto dalyviams mokymų metu.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 7 333,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 7 299,45 Eur