Projektas „Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” Nr. MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-3-2018

Projektas buvo pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Pareiškėjas VšĮ „Arino namai“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-3-2018

Projekto pavadinimas: Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas. Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Projekto tikslas: Suremontuoti patalpas ir įsigyti būtiną įrangą, baldus, kitas prekes veiklai vykdyti; įdarbinti du darbuotojus; vykdyti socialinį verslą švietimo ir prevencijos srityje, dirbant su socialinės rizikos šeimose augančiais mokyklinio amžiaus vaikais; teikti paslaugas, susijusias su užimtumo gerinimu ir socialinių poreikių tenkinimu bendradarbiaujant su rajono įstaigomis ir įmonėmis.

Projekto uždaviniai: 

1. Suremontuoti patalpas.
2. Įsigyti visas projekte numatytas prekes t.y. baldus, įrangą, kitas projekte numatytai veiklai vykdyti prekes.
3. Sukurti ne mažiau kaip dvi darbo vietas.
4. Vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą.
5. Vykdyti socialinį verslą, orientuojantis į švietimą ir prevenciją socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 62 897,67 Eur

Paramos suma (su PVM) – 50 318,00   Eur

Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022-01-31.

Projekto pabaiga 2022-01-31.