Projektas „Kultūros ir poilsio erdvė „Lauko galerija“ ” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-K-13-4-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“ projektas „Kultūros ir poilsio erdvė „Lauko galerija“. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-04-21.

Pasiektas rezultatas: Sukurtas naujas regioninis produktas – kultūrinė poilsio erdvė  „Lauko galerija“, kuri sujungia medžio ir keramikos elementus į vientisą visumą bei atspindi Molėtų krašto keramiką, didina bendruomenės įsitraukimą ir 600 metų senumo Šaukšteliškių ąžuolo lankomumą. Tai vieta, kur galima aktyviai pailsėti ir smagiai žaisti.

 

Pareiškėjas: Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-K-13-4-2022

Projekto pavadinimas: Kultūros ir poilsio erdvė „Lauko galerija“

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslassukurti poilsio erdvę su skulptūriniais ir žaidybiniais objektais, papuoštais lauko keramika, kurioje galima būtų aktyviai praleisti laiką ir pažinti Molėtų krašto keramikos tradicijas.

Projekto uždaviniai: 

  1. Įrengti kultūros ir poilsio erdvę „Lauko galerija“;
  2. Suorganizuoti tris savanoriškos veiklos ir vieną projekto pristatymo renginį, skirtą Molėtų rajono gyventojams ir svečiams.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 12 861,70 Eur

Paramos suma (su PVM) – 10 289,00 Eur