Projektas „Kūrybinės turizmo dirbtuvės” Nr. MOLĖ–LEADER-6B-JV-13-7-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro projektas „Kūrybinės turizmo dirbtuvės”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022-10-28.

Pasiektas rezultatas: Projekto „Kūrybinės turizmo dirbtuvės“ metu daugiau nei 35 vaikai ir jaunuoliai 14-29 m. iš Alantos, Giedraičių ir Inturkės seniūnijų sudalyvavo 14 skirtingo tipo renginiuose, iš kurių 2 – praktinės išvykos, turizmo komunikacijos tema. Projektu buvo įgyvendinta socialinė inovacija, skirta socialinei atskirčiai kaimo bendruomenėje mažinti: vienu metu renginiuose dalyvavo, t.y. susipažino, bendravo, dalinosi savo patirtimis, trijų skirtingų Molėtų rajono teritorijų vaikai ir jaunuoliai. Projekto dalyviai įgijo naujų, niekur šiuo metu nemokamų turizmo komunikacijos įgūdžių, kurie turėtų praversti jų asmeniniuose gyvenimuose, santykiuose.

Pareiškėjas Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-JV-13-7-2022

Projekto pavadinimas: Kūrybinės turizmo dirbtuvės

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Projekto tikslas – didinti kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio galimybes, siekiant formuoti komunikacijos profesinius įgūdžius.

Projekto uždaviniai: 

  1. Suburti vaikų ir jaunimo nuo 14 iki 29 metų grupes trijose Molėtų rajono seniūnijose: Alantoje, Giedraičiuose, Inturkėje.
  2.  Suorganizuoti 14 skirtingo tipo renginių, iš kurių 2 – praktinės išvykos.
  3.  Viešinti vietos projektą.

Bendra projekto vertė (su PVM) 19 611,20 Eur

Paramos suma (su PVM) 18 630,64 Eur