Projektas „MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo MB „Girios dovana” projektas „MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022 m. gruodžio 28 d.

Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas ir pritaikytas ūkinis pastatas gamybinei veiklai, įsigyta visa reikalinga įranga, sukurtos 2 darbo vietos (vadovui ir šaldytų maisto produktų ruošėjui).

Pareiškėjas:  MB „Girios dovana”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019

Projekto pavadinimas: MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Projekto tikslas – atlikti pagalbinių ūko pastatų: garažo, tvarto ir lauko virtuvės rekonstravimą į pagalbinio ūkio pastatą – dirbtuves, jį pritaikant įmonės gamybinei veiklai ir įsigyti būtiną virtuvės įrangą; sukurti ne mažiau kaip 2 naujas darbo vietas, vieną darbo vietą sukurti asmeniui iki 40 metų amžiaus; teikti naudą rajono fiziniams ir juridiniams asmenims bendradarbiaujant ir naudojant vietos išteklius.

Projekto uždaviniai: 

1. sukurti materialinę bazę (atlikti pastatų rekonstravimą, jį pritaikant įmonės gamybinei veiklai, įsigyti virtuvės įrangą, naudojamą tiesiogiai projekte aprašytai veiklai vykdyti);

2. Sukurti ne mažiau kaip dvi  naujas darbo vietas, vieną iš jų asmeniui iki 40 metų amžiaus;

3. įgyvendinti verslo planą ir vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 94 766,13  Eur

Paramos suma (be PVM) – 50 978,00 Eur