Projektas „MB „Šviesos garsas” renginių techninis aptarnavimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-1-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo MB „Šviesos garsas” projektas „MB „Šviesos garsas” renginių techninis aptarnavimas”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023 m. gegužės 02 d.

Pasiektas rezultatas: Pradėtos teikti Molėtų rajone trūkstamos techninio (apšvietimo bei garso) renginių aptarnavimo paslaugos, įkurtos 2 darbo vietos (etatai) jauniems žmonėms iki 40 m.

Pareiškėjas: MB „Šviesos garsas”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-1-2022

Projekto pavadinimas: „MB „Šviesos garsas” renginių techninis aptarnavimas”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Projekto tikslasįsigyti nuosavą apšvietimo įrangą ir turėti savo darbuotojus ( 2 naujos darbo vietos), tokiu būdu užtikrinant Molėtų rajone trūkstamų techninio (apšvietimo bei garso) renginių aptarnavimo paslaugų kokybę, sumažinant persamdymo kaštus, didinant konkurencingumą bei pelningumą.

Projekto uždaviniai: 

  1. įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą;
  2. atrinkti ir įdarbinti asmenis, kurie dirbs su naujai įsigyjama įranga.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 81 282,10 Eur

Paramos suma (su PVM) – 46 721,76 Eur