Projektas „Puošmena iš virtuvės ir sodo” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KSV-11-2-2021

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo VšĮ Miniatiūros projektas „Puošmena iš virtuvės ir sodo”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2022-07-01.

Projekto rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta edukacija ir pasiruošta jos demonstravimui. Įsigijus visas reikalingas edukacijai priemones buvo suorganizuota 10 renginių: 4 renginiai nuotoliniu būdu ir 6 kontaktiniai renginiai. Kiekviename renginyje sudalyvavo po 10 asmenų. Edukacijos dalyviai kūrė šventines dekoracijas (kalėdines ir velykines). Vykdant edukacijas nuotoliniu būdu, visos reikalingos priemonės buvo supakuojamos ir siunčiamos iš anksto užsiregistravusiems dalyviams. Taip pat projekto metu buvo pagaminti atvirlaiškiai su informacija apie edukaciją ir dalinama projekto dalyviams įvairiuose renginiuose.

Pareiškėjas:  VšĮ Miniatiūros

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KSV-11-2-2021

Projekto pavadinimas: Puošmena iš virtuvės ir sodo

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas – per edukacinę programą skatinti pažinti ir atspindėti Aukštaitijos regiono kultūrinį bei istorinį paveldą, kuriant šventines dekoracijas iš namuose gaminamos tešlos ir vietinių, džiovintų augalų raštų.

Projekto uždaviniai: 

1. Atrinkti ir išgryninti Aukštaitijos regionui būdingas tautinių raštų spalvas, ornamentus ir/ar jų derinius;

2. Sukurti edukacinę programą, skatinančią pažinti ir atspindėti Aukštaitijos regiono kultūrinį bei istorinį paveldą kuriant šventines dekoracijas;

3. Pristatyti ir populiarinti sukurtą edukaciją.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 1673,28  Eur

Paramos suma (su PVM) – 1590,00 Eur