Projektas „Vietinių tradicinių produktų pristatymas, pritaikant naujas technologijas” MOLĖ-LEADER-6B-K-13-2-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Molėtų rajono ūkininkų sąjunga projektas „Vietinių tradicinių produktų pristatymas, pritaikant naujas technologijas”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-08-02.

Pasiektas rezultatas: Įsigijus reikiamą edukacijai įrangą ir paslaugas, sukurtas regioninis produktas – edukacija, pristatanti produktus užaugintus ir pagamintus vietinių ūkininkų, kurie apdoroti, naudojant naujos technologijos džiovinimo būdą – liofilizavimą, bei sukurta nauja rinkodaros priemonė – Molėtų rajono ūkininkų sąjungos internetinė svetainė su elektroninės parduotuvės funkcija. Šioje svetainėje viešinama informacija apie ūkininkų auginamus ir gaminamus produktus, apie naujų technologijų naudą bei galimybes pritaikyti ūkiuose, pristatyti edukaciją ir skelbti kitą aktualią informaciją. Taip pat vietiniai ūkininkai gali pasinaudoti elektroninės parduotuvės funkcija ir parduoti savo produkciją elektroninėje erdvėje. Projekto įgyvendinimo metu surengtos 9 edukacijos, pristatančios renginius vietos ūkininkams ir gyventojams, bei buvo sudalyvauta 2 mugėse.

Pareiškėjas: Molėtų rajono ūkininkų sąjunga

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-K-13-2-2022

Projekto pavadinimas: Vietinių tradicinių produktų pristatymas, pritaikant naujas technologijas

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslassukurti ir pristatyti naują regioninį produktą – Edukaciją “Vietinių tradicinių produktų pristatymai, pritaikant naujas technologijas“ ir naują rinkodaros priemonę: Molėtų rajono ūkininkų sąjungos svetainę su elektroninės parduotuvės funkcija.

Projekto uždaviniai: 

  1. Sukurti naują regioninį produktą-edukaciją: vietinių, tradicinių produktų pristatymas pritaikant naują technologija ir įsigyti reikalingą liofilizatorių ir gilaus šaldymo šaldiklį.
  2. Įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingas technines priemones: kompiuterį, kuris bus reikalingas edukacijos metu ir administruojant svetainę su elektroninės parduotuvės funkcija.
  3. Sukurti naują rinkodaros priemonę Molėtų rajono ūkininkų sąjungos  internetinę svetainę su elektroninės parduotuvės funkcija 
  4. Suorganizuoti edukacijas pristatymo renginius ir dalyvauti rajone rengiamose mugėse.

Bendra projekto vertė (su PVM) 13 090,25 Eur

Paramos suma (su PVM) 10 472,20 Eur