Projektas „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ (Nr. 4VP-KU-09-2-000005)

Gauta paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Pagrindinis Molėtų r. VVG „Keisdami keičiamės“ patobulintos vietos plėtros strategijos tikslas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009.10.01 – 2015.09.30

Paskirta paramos suma administravimo išlaidoms – 345 371,88 Eur

Paskirta paramos suma vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms – 1 783 335,26 Eur

Bendra paskirta paramos suma – 2 128 707,14 Eur

Panaudota  paramos suma administravimo išlaidoms – 344 897,20 Eur

Panaudota paramos suma vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms – 1 731 674,74  Eur

 Įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai:

  • Paremta –  33 paramos gavėjai ir finansuota 41 projektas;
  • projektai buvo vykdomi  16  kaimuose;
  • rekonstruota 6 visuomeninės paskirties pastatai;
  • atnaujintas ir išsaugotas 1 kaimo paveldo objektas;
  • atnaujinta ir išsaugota 7  visuomeninės paskirties erdvės;
  • įsteigta 2 tradicinių amatų centrai

Apie įgyvendintus projektus ir  2007-2013 m. vietos plėtros strategiją galite plačiau pasiskaityti skiltyje „Strategija”